• حراج!

    طراحی ستون و تیرهای مقاوم در برابر زلزله در ساختمان های RC

    چگونه تیرها در ساختمان های RC در برابر زمین لرزه ها مقاومت می کنند؟ تقویت کننده و آسیب لرزه ای در ساختمان های RC، اعضای عمودی و افقی (یعنی، تیر ها و ستون ها) به طور یکپارچه با یکدیگر ساخته می شوند. بنابراین، تحت اعمال بار، به صورت یک فریم یا قاب انتقال دهنده نیرو
    ادامه مطلب + دانلود