طرح برآورد نقطه برای حل جریان قدرت احتمالاتی

در این مقاله به تحلیل رفتار روش برآورد نقطه Hong برای بررسی عدم قطعیت در مسئله جریان قدرت احتمالی پرداخته شده است. این عدم قطعیت ممکن است از منابع مختلف همچون تقاضای بار یا قطع تولید برق ایجاد شود. روش های برآورد نقطه ای، ابزاری قابل توجه برای حل مسائل مربوط به سیستم های قدرت آماری-احتمالی است، چرا که به نتایج خوبی می توان همچون با استفاده از روال های مشابه برای مسائل قطعی دست یافت، در حالی که بار و هزینه محاسباتی را پایین نگه داشت. در مطالعات قبلی مربوط به سیستم های قدرت، تنها روش برآورد دو نقطه ای مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، چهار طرح برآورد نقاط مختلف Hong در نظر گرفته شده و بر روی مسئله جریان قدرت احتمالی آزمایش شده است. توزیع دوتایی و نرمال به منظور مدل سازی متغیرهای تصادفی ورودی استفاده می شود. نتایج حاصل از دو مطالعه موردی مختلف بر اساس IEEE 14-bus و سیستم های تستIEEE 118-bus  ارائه شده و با نتایج حاصل از شبیه سازی مونت کارلو، مقایسه شده است. به ویژه، این مقاله نشان می دهد که استفاده از طرح 2m + 1 بهترین تابع را زمانی دارد که تعداد زیادی از متغیرهای تصادفی از هر دو نوع پیوسته و گسسته، در نظر گرفته می شوند.

تعداد صفحه : 20>

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تومان43,000