ذرات شیشه به عنوان دانه بندی در آسفالت مخلوط گرم

مقدار قابل توجه پسماند های زیست تخریب ناپذیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نگرانی عمده زیست محیطی را به همراه آورده است. به منظور بهبود چنین چالشی، اثرات بطری های شیشه خرد شده (خرده شیشه) به عنوان جایگزینی جزیی از دانه های خرد شده در خواص آسفالت مخلوط گرم (HMA) مورد بررسی قرار گرفت. محتوای قیر بهینه (OBC) با استفاده از روش طراحی اختلاط مارشال تعیین شد. در مجموع 33 نمونه استوانه ای آسفالت تولید شده با ماسه و شن و ذرات خرده شیشه جایگزین ماسه، تهیه شد. 15 نمونه برای تعیین استفاده از OBC به میزان 5، 5/5، 6، 5/6 و ٪7 قیر به کل وزن مخلوط استفاده شد. نمونه های باقی مانده برای بررسی اثرات ذرات شیشه بر ترکیب مخلوط قیر در OBC انتخابی با استفاده از آزمون مارشال بکار رفتند. نتایج آزمایشات نشان دهنده OBC به میزان ٪ 9/5 است. پایداری، جریان، وزن مخصوص و حفره های هوا از آزمون مارشال تعیین شد و با نتایج موسسه آسفالت و کدهای نیجریه ای جاده ها و پل ها، مقایسه شد. محتوای ذرات بهینه به میزان 8/0 به دست آمد. آسفالت تولید شده با ٪ 8 ذرات شیشه می تواند به عنوان مواد مصرفی استفاده شود. استفاده از ذرات شیشه یک راه موثر برای کاهش دور ریز پسماند ها خواهد بود.

تعداد صفحه : 15

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تومان27,000