• شبیه سازی عددی فرایندهای چرخه ای جذب- واجذب برای راکتور فلز- هیدروژن

  شبیه سازی عددی از فرایندهای چرخه ای جذب- واجذب برای راکتور فلز- هیدروژن با بازیابی گرما با استفاده از مواد تغییر فاز در این مقاله یک مدل ریاضی دو بعدی برای پیش بینی انتقال گرما و جرم در یک راکتور فلز هیدروژن مجهز به یک ماده تغییر فاز (MHR-PCM جهت اختصار) ایجاد شد. برای این
  ادامه مطلب + دانلود


 • مدل سازی پیل های سوختی فتوولتائیک هیبرید

  مدل سازی، کنترل و مدیریت توان پیل های سوختی فتوولتائیک هیبرید با منبع باتری تامین کننده وسایل نقلیه الکتریکی در این مقاله مدل سازی، کنترل و مدیریت انرژی ) PM ( پیل سوختی فوتوولتائیک هیبرید / سیستم منبع باتریتامین وسایل نقلیه الکتریکی ارائه شده است. HPS برای تولید انرژی بدون وقفه استفاده می شود که
  ادامه مطلب + دانلود


 • طرح برآورد نقطه برای حل جریان قدرت احتمالاتی

  در این مقاله به تحلیل رفتار روش برآورد نقطه Hong برای بررسی عدم قطعیت در مسئله جریان قدرت احتمالی پرداخته شده است. این عدم قطعیت ممکن است از منابع مختلف همچون تقاضای بار یا قطع تولید برق ایجاد شود. روش های برآورد نقطه ای، ابزاری قابل توجه برای حل مسائل مربوط به سیستم های قدرت
  ادامه مطلب + دانلود