• مکانیسم بارگذاری ژئوگریدها

  تقویت المان های تعبیه شده در توده خاک، تثبیت را از طریق مکانیسم انتقال بار بین خاک و تقویت کننده بهبود می بخشد. ژئوگریدها نوعی از شبکه های مصنوعی است که اغلب برای تقویت خاک مورد استفاده قرار می گیرد و شامل رگه های طولی و عرضی با فاصله های یکسان است. تحت شرایط کشش
  ادامه مطلب + دانلود


 • توسعه منحنی شکنندگی فرو ریزش با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و شبکه عصبی مصنوعی

  منحنی های شکنندگی لرزه ای، احتمال و مراحل مختلف آسیب سازه ها را نشان می دهند. به طور تحلیلی این منحنی ها و همچنین تحت عدم قطعیت های علمی مرتبط با بارهای لرزه ای و رفتارهای سازه ای معمولا مورد توجه قرار می گیرند. تجزیه و تحلیل سازه ای با توجه به نیاز عملکرد گسترده
  ادامه مطلب + دانلود


 • راهنمای سرویس و تعمیر موتور سیکلت ZS250GS-2A

  موتور سیکلت ZS250GS-2A برای استفاده در جاده با ظاهر مدرن و عملکرد آسان طراحی شده و یک سیلندر مجزای، 4 زمانه، موتور خنک کننده مایع را دربردارد. این نوع موتور دارای مزایای خنک کنندگی خوب، شتاب دهنده توانمند و سازگار است. قاب آن دارای اتصالات لوله ای دارای سفتی زیاد و صلبیت مناسب است. سیستم
  ادامه مطلب + دانلود


 • پایداری ولتاژ در شبکه های توزیع با DG

  این مقاله به مطالعه روشی برای کاربرد بهینه واحدهای DG در شبکه های توزیع توان الکتریکی برای تضمین پروفیل ولتاژ، حداکثر سازی شرایط قابلیت بارگذاری در شرایط طبیعی و در شرایط احتمالی را ارائه می دهد. هدف از این روش، یافتن پیکربندی موردنظر از میان مجموعه ای از اجزای سیستم است که با الزامات قابلیت
  ادامه مطلب + دانلود