• تبخیر و تعرق، هواشناسی

  تبخیر یکی از اجزای مهم در پایش و مدیریت مخازن آب است که برآورد آن همواره با عدم قطعیتهای بسیاری روبرو بوده است. تخمین تبخیر بر مبنای روابط فیزیکی و تجربی بسیار متداول است. این روشها بر پایه دادهها هواشناسی هستند که نقصان یا کمبود این دادهها استفاده از این روابط را با محدودیت روبرو
  ادامه مطلب + دانلود


 • آینده گردشگری تحت تاثیر فناوری اطلاعات

  اهداف آموزشی • شناسایی تحولات تکنولوژیکی تاثیر  گذار بر آینده صنعت گردشگری؛ • درک روابط بین توسعه فن آوری های مختلف اطلاعات، گردشگر و صنعت گردشگری؛ و • اعمال این درک برای پیش بینی تغییرات استراتژیک، عملیاتی و ساختاری تاثیرگذار بر روی گردشگری. مقدمه ماهیت جامعه و صنعت گردشگری از زمانی که اینترنت در بیش
  ادامه مطلب + دانلود


 • تجزیه و تحلیل عددی فرآیند فورج نامنظم

  تجزیه و تحلیل عددی فرآیند فورج نامنظم محور توخالی از جنس آلیاژ Ti-6Al-4V این مقاله تحلیل تئوری فرآیند فورج نامنظم محور توخالی از جنس آلیاژ Ti- 6Al-4V را ارائه می دهد. این روش در مقایسه با دیگر روش های شکل دهی فلز، اجازه دستیابی به محصولات توخالی را می دهد. فرآیند طراحی شده به صورت
  ادامه مطلب + دانلود


 • کارآفرینی داخل سازمان، قضاوت ها و پیامدها

  ادبیات کارآفرینی در اقتصاد و مدیریت به سمت شرکت های استارتاپ متمایل شده است و با این حال، فرصت های سودآور توسط شرکت های موجود، متصور و ارزیابی می شود. کارکنان اغلب نقش کلیدی برای توسعه و پیگیری فرصت های تجاری ایفا می کنند (Baumol، 1994؛ Bhardwaj، Camillus، Hounshell، 2006). در واقع، شرکت های مدرن
  ادامه مطلب + دانلود