• تهیه بتن مناسب

  برای ایجاد یک سازه بتنی با نفوذ پذیری و استحکام فشاری بهینه، مقدار آب، مقدار سیمان، نوع و اندازه دانه بندی مواد سنگی و تراکم بایستی مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از آزمایشات در طول چند دهه گذشته توسط محققین مختلف انجام شده که برخی یا همه این موارد را مقایسه می کنند. نتایج در
  ادامه مطلب + دانلود


 • ذرات شیشه به عنوان دانه بندی در آسفالت مخلوط گرم

  مقدار قابل توجه پسماند های زیست تخریب ناپذیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نگرانی عمده زیست محیطی را به همراه آورده است. به منظور بهبود چنین چالشی، اثرات بطری های شیشه خرد شده (خرده شیشه) به عنوان جایگزینی جزیی از دانه های خرد شده در خواص آسفالت مخلوط گرم (HMA) مورد بررسی قرار
  ادامه مطلب + دانلود


 • معماری و دکوراسیون کاشی کاری داخلی

  پالت و الگوهای رنگ انتخاب کاغذ دیواری با رنگ شروع می شود. در اینجا نه تنها نظر شخصی، بلکه ویژگی های داخلی ساختمان نیز مهم هستند. در ابتدا، پس زمینه برای مبلمان ایجاد می کند، که بایستی در هارمونی با دیوار قرار داشته باشند. همزمان، رنگ کاغذ دیواری فضای اتاق را تنظیم نموده و می
  ادامه مطلب + دانلود


 • مکانیسم بارگذاری ژئوگریدها

  تقویت المان های تعبیه شده در توده خاک، تثبیت را از طریق مکانیسم انتقال بار بین خاک و تقویت کننده بهبود می بخشد. ژئوگریدها نوعی از شبکه های مصنوعی است که اغلب برای تقویت خاک مورد استفاده قرار می گیرد و شامل رگه های طولی و عرضی با فاصله های یکسان است. تحت شرایط کشش
  ادامه مطلب + دانلود