• پایداری ولتاژ در شبکه های توزیع با DG

  این مقاله به مطالعه روشی برای کاربرد بهینه واحدهای DG در شبکه های توزیع توان الکتریکی برای تضمین پروفیل ولتاژ، حداکثر سازی شرایط قابلیت بارگذاری در شرایط طبیعی و در شرایط احتمالی را ارائه می دهد. هدف از این روش، یافتن پیکربندی موردنظر از میان مجموعه ای از اجزای سیستم است که با الزامات قابلیت
  ادامه مطلب + دانلود


 • پایداری ولتاژ شبکه های توزیع

  مکان یابی توزیع شده و تاثیر ظرفیت بر پایداری ولتاژ شبکه های توزیع     چکیده: تحلیل تأثیر ظرفیت و محل تولید توزیع (DG) در افزایش پایداری ولتاژ شبکه توزیع در این مقاله ارائه شده است. تجزیه و تحلیل با استفاده از یک شاخص پایداری ولتاژ پایدار انجام می شود که می تواند در هر
  ادامه مطلب + دانلود


 • مدل سازی پیل های سوختی فتوولتائیک هیبرید

  مدل سازی، کنترل و مدیریت توان پیل های سوختی فتوولتائیک هیبرید با منبع باتری تامین کننده وسایل نقلیه الکتریکی در این مقاله مدل سازی، کنترل و مدیریت انرژی ) PM ( پیل سوختی فوتوولتائیک هیبرید / سیستم منبع باتریتامین وسایل نقلیه الکتریکی ارائه شده است. HPS برای تولید انرژی بدون وقفه استفاده می شود که
  ادامه مطلب + دانلود


 • طرح برآورد نقطه برای حل جریان قدرت احتمالاتی

  در این مقاله به تحلیل رفتار روش برآورد نقطه Hong برای بررسی عدم قطعیت در مسئله جریان قدرت احتمالی پرداخته شده است. این عدم قطعیت ممکن است از منابع مختلف همچون تقاضای بار یا قطع تولید برق ایجاد شود. روش های برآورد نقطه ای، ابزاری قابل توجه برای حل مسائل مربوط به سیستم های قدرت
  ادامه مطلب + دانلود