• معماری و دکوراسیون کاشی کاری داخلی

    پالت و الگوهای رنگ انتخاب کاغذ دیواری با رنگ شروع می شود. در اینجا نه تنها نظر شخصی، بلکه ویژگی های داخلی ساختمان نیز مهم هستند. در ابتدا، پس زمینه برای مبلمان ایجاد می کند، که بایستی در هارمونی با دیوار قرار داشته باشند. همزمان، رنگ کاغذ دیواری فضای اتاق را تنظیم نموده و می
    ادامه مطلب + دانلود