با توجه به زمان تحویل و زمینه متن درخواستی با کمترین هزینه ممکن نسبت سایر سایت ها ترجمه تخصصی انجام می شود.

زمینه های انجام ترجمه :

مدیریت – مهندسی برق – مهندسی مکانیک – مهندسی عمران – مهندسی معماری

برای انجام ترجمه تخصصی از طریق تلگرام درخواست خود را ارسال کنید :