• تهیه بتن مناسب

  برای ایجاد یک سازه بتنی با نفوذ پذیری و استحکام فشاری بهینه، مقدار آب، مقدار سیمان، نوع و اندازه دانه بندی مواد سنگی و تراکم بایستی مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از آزمایشات در طول چند دهه گذشته توسط محققین مختلف انجام شده که برخی یا همه این موارد را مقایسه می کنند. نتایج در
  ادامه مطلب + دانلود


 • ذرات شیشه به عنوان دانه بندی در آسفالت مخلوط گرم

  مقدار قابل توجه پسماند های زیست تخریب ناپذیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نگرانی عمده زیست محیطی را به همراه آورده است. به منظور بهبود چنین چالشی، اثرات بطری های شیشه خرد شده (خرده شیشه) به عنوان جایگزینی جزیی از دانه های خرد شده در خواص آسفالت مخلوط گرم (HMA) مورد بررسی قرار
  ادامه مطلب + دانلود


 • مدیریت ریسک پورتفولیو

  هدف اصلی مدیریت ریسک پورتفولیو این است که اطمینان حاصل شود که اجزای پورتفولیو به بهترین راه ممکن با توجه به استراتژی سازمان و مدل کسب و کار دست یابند. از منظر ریسک، از طریق توازن ریسک، مثبت (فرصت ها) و منفی (تهدیدها) انجام می شود. مدیریت ریسک زیر سطح پورتفولیو معمولا به عنوان فرصت
  ادامه مطلب + دانلود


 • طراحی فرآیند کسب و کار و سازمان

  طراحی فرایندهای کسب و کار در آینده شامل طراحی معیارهای فرآیند و KPIها و طراحی سازمان فرآیند است که وظایف فرایند را پس از عملیاتی شدن فرایند انجام می دهد. در مرحله ارزیابی، الزامات دقیق برای این عناصر فرایند ایجاد می شود. در این مرحله از این الزامات برای ایجاد یک طراحی جامع برای این
  ادامه مطلب + دانلود